Đang tải dữ liệu ...

WEB PIPOEZ.COM » Makerting Online

Bạn bắt đầu Marketing online như thế nào?

 
Có thể nói Marketing online (internet marketing) là quảng cáo trên internet. Bạn có thể quảng cáo bất cứ đâu có thể quảng cáo, làm đủ cách, đủ công cụ, quan hệ đủ rộng…. Vấn đề là làm sao cho có hiệu quả.

 

Marketing online (internet marketing) thường gồm: Website marketing, Social Networking, Search engine marketing (SEM), SEO (search engine optimization), Email marketing, Mobi marketing,…Vậy bạn phải bắt đầu từ đâu?

 

Cùng Email Markerting với Pipoez.com

Xin vui lòng liên hệ:

 Mobile 0986159595

Email: sales@pipoez.com

./templates/about/tingioithieu_tpl.php