Đang tải dữ liệu ...
                                                                                                                                                   

Bảo mật thông tin cá nhân

 

Mục đích và phạm vi thu thập

 

Mục dích và phạm vi của việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website Sàn giao dịch TMĐT PIPOEZ bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Sàn giao dịch TMĐT PIPOEZ cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Sàn giao dịch TMĐT PIPOEZ  liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT PIPOEZ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

Công bố công khai, chi tiết thông tin về Sàn giao dịch TMĐT PIPOEZ, công bố các cách thức liên hệ để Khách hàng có thể dễ dàng được hỗ trợ và giải đáp khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Sàn giao dịch TMĐT PIPOEZ. Mọi giao dịch thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT PIPOEZ sẽ kiểm soát:

 

-   Hiển thị các thông tin cơ bản liên quan đến giao dịch;

-   Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng và chủng loại, phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

-   Tổng giá trị của hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được Khách hàng lựa chọn;

 

Bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng trên Sàn giao dịch TMĐT PIPOEZ Thông tin của Khách hàng trên Sàn giao dịch TMĐT PIPOEZ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT PIPOEZ.

 

Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT PIPOEZ được  Sàn giao dịch TMĐT PIPOEZ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Phạm vi sử dụng thông tin

 

Sàn giao dịch TMĐT Pipoez.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-   Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên.

-   Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website Pipoez.com.

-   Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.

-   Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

-   Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Pipoez.com.

-   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Pipoez.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

Thời gian lưu trữ thông tin

 

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ bắt đầu đăng ký thông tin tham gia cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Pipoez.com.

 

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 

Thông tin sẽ được lưu trữ tại host của Pipoez.com và chỉ duy nhất ban quản trị Pipoez.com được phép tiếp cận thông tin này, Những người hoặc tổ chức khác không được tiếp cận với thông tin này.

 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 

 

- CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ NHÂN VIỆT

- Địa chỉ: 23 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

- Email: sales@pipoez.com

- Hotline: 0986159595

 

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Pipoez.com thực hiện việc này.

 

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Pipoez.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Pipoez.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

Sàn giao dịch thương mại điện tử Pipoez.com

Email: sales@pipoez.com

 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 

Thông tin cá nhân của thành viên trên Pipoez.com được Pipoez.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Pipoez.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có qui định khác.

 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị truy cập trái phép dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Pipoez.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

 

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

 

Ban quản lý Pipoez.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Pipoez.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

Trường hợp Thành viên gửi khiếu nại có liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng: Ngay khi tiếp nhận thông tin, Pipoez.com sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh. Trong trường hợp đúng như phản ánh của thành viên thì Pipoez.com sẽ liên hệ trực tiếp với thành viên để xử lý vụ việc trên tin thần khắc phục và thiện chí. Trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận thì sẽ đưa ra Tòa án Nhân Dân có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Pipoez.com chỉ được áp dụng tại địa chỉ website Pipoez.com. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại Pipoez.com.